Avdelningar

På Blåsippan finns det tre avdelningar, här nedan beskriver vi hur vi jobbar på Fröet, Knoppen och Blomman. Alla avdelningarna är ute med barnen varje dag och de utmanas motoriskt av vår kuperade gård i flera etage. Vi arbetar just nu för att rusta upp gården så att den ska vara trygg, lustfylld och lärorik för alla barn som vistas där.

Fröet

På Fröet går barn som är mellan ett och två år. Vi är i dagsläget 8 barn och här arbetar två pedagoger. Vårt förhållningssätt genomsyras av att varje barn är unikt och blir bemött utifrån det. Det är också viktigt att du som förälder känner trygghet och förtroende för oss som pedagoger. För att kunna möta varje barn utifrån sin egen utvecklingsnivå visar pedagogerna respekt, lyssnar aktivt och låter barnen upptäcka sin egen värld och hur saker och ting hänger ihop.

Knoppen

På Knoppen går barn som är mellan två och tre år. Här arbetar vi på många olika sätt för att barnen ska lära känna sig själva och sin omgivning. Vårt arbetssätt och vår miljö är skapade utifrån tanken att barnen ska känna trygghet, glädje och lust att lära. Vi är i dagsläget 11 barn och här arbetar två pedagoger. Våra dagar är strukturerade på samma sätt alla dagar i veckan för att ge barnen trygghet att de ska få möjlighet att lära, leka och utmana sig i sin egen takt. Däremot varierar innehållet i vad vi arbetar med utifrån barnens behov och intresse.

Blomman

På Blomman går våra äldre barn som är mellan tre och sex år. Vi är i dagsläget 18 barn och här arbetar tre pedagoger. Vi arbetar kontinuerligt för att barnen ska känna sig trygga i gruppen och i miljön. Vi arbetar med Montessoris materiel som stöd för att upptäcka och lära. Sida vid sida finns skapande verksamhet, drama, konstruktion, uteverksamhet, musik, rytmik mm. Vi upptäcker också världen utanför förskolan genom att bland annat gå till skogen, biblioteket, lekplatser, teater och museum.