Aktiviteter på Blåsippan

På Blåsippan har vi flera återkommande evenemang och aktiviteter. Vi arbetar både traditionsenligt och nyskapande, i ett sätt att mötas där alla kan känna sig delaktiga och välkomna.

Föräldramöte

Här möts vi i ett utbildningssyfte en gång per läsår. Detta är ett möte som vi håller utifrån vad som är aktuellt i verksamheten eller som efterfrågats av föräldern/vårdnadshavaren eller pedagogen. Det kan handla om Montessori-pedagogiken, föräldraskap, likabehandling mm.

Drop in

Barnen har en stark önskan om att visa upp sin arbetsplats för sina vårdnadshavare och vi lärare vill gärna skapa möjligheter för inblick och delaktighet i verksamheten. Vi träffas en eftermiddag och fikar, pysslar, leker, läser mm. Det är ett viktigt forum att mötas i tillsammans; vårdnadshavare, barn och lärare. Vi upplever också att det är en viktig arena där vårdnadshavare kan mötas.

Vinterfest

I december har vi en Vinterfest där vi samlas utomhus och barnen lyser upp vår gård med sång och glädje. Därefter fikar vi tillsammans i Båtmansgården, en samlingslokal som vi har tillgång till att låna i angränsning till förskolan.

Städdagar mm

Vårdnadshavarna ordnar, genom kommittéerna, olika aktiviteter och dagar som gynnar verksamheten och samanhållningen på Blåsippan. Det kan vara allt från städ- och fixardagar, till att träffas och umgås under mer sällskapliga former.

Grill Drop-ut

På våren anordnar pedagogerna en eftermiddag för barn och vårdnadshavare. Syftet är mötas på ett informellt sätt på barnens villkor. Vi går en liten tipspromenad och samlas därefter för att grilla, leka och mötas.

Sommaravslutning

Vi samlas i juni för att fira in sommaren och att det inom kort blir sommarlov. Barnen sjunger och vi tackar av de barnen som slutar förskolan. Det dukas upp till festligheter med goda bakverk och kaffe och saft. Detta ordnas av vårdnadshavare till de barnen som ska börja förskoleklass.