Personal

Lotta, Förskollärare

Anja, Barnskötare och Montessoripedagog

Amanda, Pedagog

Jeanette, Barnskötare och Montessoripedagog

Carina, Förskollärare

Mimmi, Förskollärare

Puja, Barnskötare, Montessoriassistent

Negin, Barnskötare

Zija, Köksansvarig