Personal

Nadine, rektor, förskollärare och Montessorilärare

Jag arbetar för att alla barn ska få lära sig nya, intressanta och spännande saker. Jag brinner för ny teknik och vill att barnen ska få upplevelser av natur och kultur.

Tara, barnskötare

Jag arbetar för att genom min kunskap och erfarenhet skapa förutsättningar för lärande för barnen. Jag brinner för den skapande verksamheten och har alltid nya, kreativa idéer för pyssel.

Negin, barnskötare

Jag arbetar för att barnen ska ha möjligheter att självständigt utforska sin omgivning och anta utmaningar utifrån sina förutsättningar. Jag brinner för att vara en trygg och närvarande pedagog för barnen.

Lotta, förskollärare

Jag arbetar för att barnen via olika uttryckssätt och en trygg, rolig och lärorik miljö ska ges möjlighet att förstå sig själva samt sin omvärld. Brinner för att använda text, bild, musik och dans tillsammans med barnen.

Amanda, barnskötare

Jag arbetar för att skapa lugn och harmoni i barngruppen och i mitt arbetslag. Jag brinner för träning och rörelse och jag lär mig ständigt nya saker inom förskolan.