Personal

Anna-Karin, Förskolechef

Clara, Förskollärare

Lotta K, Förskollärare

Pethra, Förskollärare/Montessorilärare

Tara, Barnskötare

Asha, Städ och Kök

Hos oss jobbar även

  • Amanda
  • Lotta
  • Agnetha