Om/Kontakt

Kontakta våra avdelningar

Du hittar Blåsippan på adressen
Kaverösterrassen 2
421 38 Västra Frölunda

 

Vi har tre avdelningar på Blåsippan

Fröet (1-2 år)

Knoppen (2-3 år): 0733-28 91 36

Blomman (4-6 år): 0733-28 91 38

 

För information om kö och plats på förskolan:

blasippananmalan@gmail.com

Karta

Om skolan

Blåsippan är en välmående föräldrakooperativ förskola som funnits sedan 1985. Vi strävar efter hög lärartäthet och små barngrupper. Föräldrarna har också ett stort inflytande och ansvar vad det gäller skötsel och administration av förskolan.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Skolverkets läroplan för förskolan samt Göteborgs stads riktlinjer.

Du hittar oss i BVC:s gamla lokaler i Kaverös på Kaverösterrassen. Det finns två avdelningar med sammanlagt åtta deltidsanställda lärare, alla med någon form av Montessoriutbildning.

Vi finns i Kaverös, ett lummigt bostadsområde i Högsbo, Göteborg. Våra barn bor på olika håll, företrädesvis i Göteborgs västra delar.

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö på Blåsippan men har frågor angående köplats eller undrar något om öppet hus, då det finns möjlighet att komma och besöka förskolan och träffa lärare och föräldrar, så mailar du till medlemskommittén på blasippananmalan@gmail.com

Funderar du över något som handlar om hur det är att vara medlem i ett föräldrakooperativ och ekonomiskförening så använder du också ovanstående mailadress.

SparaSpara