Om/Kontakt

Kontakta våra avdelningar

Du hittar Blåsippan på adressen
Kaverösterrassen 2
421 38 Västra Frölunda
031-45 56 19
info@blasippan.com
Knoppen (1-3 år): 0733-28 91 36
Blomman (3-6 år): 0733-28 91 38

Karta

Om skolan

Blåsippan är en välmående föräldrakooperativ förskola som funnits sedan 1985. Vi strävar efter hög lärartäthet och små barngrupper. Föräldrarna har också ett stort inflytande och ansvar vad det gäller skötsel och administration av förskolan.

Verksamheten bedrivs i enlighet med Skolverkets läroplan för förskolan samt Göteborgs stads riktlinjer.

Du hittar oss i BVC:s gamla lokaler i Kaverös på Kaverösterrassen. Det finns två avdelningar med sammanlagt åtta deltidsanställda lärare, alla med någon form av Montessoriutbildning.

Vi finns i Kaverös, ett lummigt bostadsområde i Högsbo, Göteborg. Våra barn bor på olika håll, företrädesvis i Göteborgs västra delar.

Vill du veta mer är du mycket välkommen att ringa eller maila till oss.