Avdelningar

På Blåsippan finns det två avdelningar, här nedan beskriver vi hur vi jobbar på Knoppen och Blomman. På bägge avdelningarna är vi är ute med barnen varje dag och de utmanas motoriskt av vår kuperade gård i flera etage. Vi arbetar just nu för att rusta upp gården så att den ska vara trygg, lustfylld och lärorik för alla barn som vistas där.

Knoppen

På Knoppen går våra yngsta barn som är mellan ett och tre år. Här arbetar vi på många olika sätt för att barnen ska lära känna sig själva och sin omgivning. Vårt arbetssätt och vår miljö är skapade utifrån tanken att barnen ska känna trygghet, glädje och lust att lära. Vi är i dagsläget 13 barn och här arbetar tre pedagoger. Våra dagar är strukturerade på samma sätt alla dagar i veckan för att ge barnen trygghet att de ska få möjlighet att lära, leka och utmana sig i sin egen takt. Däremot varierar innehållet i vad vi arbetar med utifrån barnens behov och intresse. Språk och rörelse är våra fokusområden under läsåret 2017/2108

Blomman

På Blomman går våra äldre barn som är mellan tre och sex år. Vi arbetar kontinuerligt för att barnen ska känna sig trygga i gruppen och i miljön. Vi arbetar med Montessoris materiel som stöd för att upptäcka och lära. Sida vid sida finns skapande verksamhet, drama, konstruktion, uteverksamhet, musik, rytmik mm. Vi upptäcker också världen utanför förskolan genom att bland annat gå till skogen, biblioteket, lekplatser och teater eller museum.